Inlägg av Jenny Forssell

Trafikverket föreslår gruppbeslut för dispenser i ny utredning

Handläggningstiden för dispenser väcker stor frustration i Mobilkransverige. Samtidigt presenterade Trafikverket nyligen en rad åtgärder som kan effektivisera och förenkla ansökningarna. – Trafikverket visar på lyhördhet när de bland annat pekar på att en prioriterad åtgärd är att införa gruppbeslut för dispenser. Ett välkommet besked från branschen då detta är en fråga som Mobilkranföreningen lyft […]

Läget med handläggningen av dispenser är akut

Det kokar just nu bland landets företag inom tunga kranlyft och exempelvis breda och långa specialtransporter. Orsaken är de långa handläggningstiderna hos Trafikverket vad gäller dispenstransporter. Något som vice ordförande i trafikutskottet Thomas Morell fick till sig vid besök hos Jinert. – Vi har nått en gräns. De utmaningar vi ser idag har vi haft […]

Försäkra dig om att du lyfter båten rätt

Våren är här – och med den båtsäsongen. Många båtar ska sjösättas igen och som vanligt får många kranföretag beställningar om jobb. I samband med det skickar Viktor Sjödin, som ansvarar för medlemsförsäkringen på Gallagher Brim med några tips. – Informera din kund om gällande belopp för lyftansvarsförsäkringen, som i medlemsförsäkringen är 1 000 000 […]

Stort intresse för webbinarium om flygplatsnära lyft

Vad ska man tänka på inför och under flygplatsnära lyftarbeten är ett ämne som väcker stort intresse bland Mobilkranföreningens medlemsföretag. På kort tid har över 40 personer anmält sig till det webbinarium som föreningen kostnadsfritt arrangerar för medlemsföretagen tillsammans med Swedavia den 17 maj. – I de samtal vi har haft med Swedavia innan vi […]

Enkät för effektivare dispenshantering

Effektiv hantering av transportdispenser är av stor vikt för mobilkranbranschen och dess kunder. För att få ett större underlag om hur branschen uppfattar hanteringen av dispenser, ber vi dig som söker dispenser att fylla i vår enkät. Både Mobilkranföreningen och Sveriges Åkeriföretag står bakom enkäten som riktar sig till er som söker dispenser. Enkäten är […]

Yrkesutbildning i fokus vid möte med politiker

Kompetensförsörjning, säkra återväxten i branschen och samtidigt ha en god kvalitet på utbildningarna. Johanna Haraldsson, ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, fick en inblick i de utmaningar som kranbranschen tampas med. Byggbranschen har utmaningar med att säkra att rätt kunskap finns på rätt plats. Kompetenskraven på förare av mobilkranar och tornkranar för att göra säkra lyft är, […]

Trafikpolitiker öppnar för dialog om förenklade dispenser

I juni ska Trafikverket överlämna förslag till regeringen på hur dispenshanteringen kan förenklas och effektiviseras. Mobilkranföreningen har tydliga förväntningar. – Jag är intresserad av vad ni som branschorganisation har för synpunkter på utredningen, säger Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson i samband med Moderaternas Sverigemöte. När en mobilkran ska förflyttas på allmän väg krävs ett undantag, så […]

Samsyn mellan branscher om behovet av förenklade dispenser

Behovet av att förenkla dispenshantering och korta handläggningstider förenar Sveriges Åkeriföretag och Mobilkranföreningen. Båda branschorganisationerna ser potential till förbättringar för transportdispenser både på kort och lång sikt. – Genom våra samtal kan vi hjälpas åt att driva frågor som är viktiga för båda branscherna, säger Peter Svensson, som ansvarar för infrastrukturfrågor på Sveriges Åkeriföretag. Senast […]

Förenklade regler i fokus i samtal med trafikpolitiker

Samtalet kom att kretsa helt kring förenklade dispensregler när tre ledamöter från riksdagens trafikutskott besökte Edins kranar. – Vi har två identiska kranar. Det som skiljer dem åt är registreringsnumret. Trots det krävs olika dispenser för samma transport, säger Marcus Dahlin, transportledare på Edins kranar. Nu går den utredning som Trafikverket har arbetat med i […]