Yrkesutbildning i fokus vid möte med politiker

Kompetensförsörjning, säkra återväxten i branschen och samtidigt ha en god kvalitet på utbildningarna. Johanna Haraldsson, ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, fick en inblick i de utmaningar som kranbranschen tampas med.

Byggbranschen har utmaningar med att säkra att rätt kunskap finns på rätt plats. Kompetenskraven på förare av mobilkranar och tornkranar för att göra säkra lyft är, av naturliga skäl, hög. Att ha välutbildade och kompetenta kranförare är av yttersta vikt för att minska risken för olyckor och skador på arbetsplatsen.

Många av de blivande kranförare som söker sig till branschen utbildar sig via utbildning som är förlagd till arbetsplatsen, så kallad företagslärling. Det finns också möjlighet att gå yrkesutbildning för vuxna, där grundutbildningen sker hos en godkänd utbildningsgivare och därefter fortsätter utbildningsprocessen med lärlingstid på arbetsplats. Gymnasieutbildning till kranförare är inte så vanligt förekommande men finns på några skolor i landet som har samarbete med kranföretag.

–  Det kan vara en utmaning att säkra kvaliteten i utbildningar och jag är intresserad av fortsatta samtal och att följa upp, säger Johanna Haraldsson.

I bygg- och transportsektorn regleras innehållet i yrkesutbildningen genom avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Mobilkranföreningen samarbetar aktivt med yrkesnämnderna för att säkerställa tillgången på kvalitativa kranförarutbildningar i Sverige.

Kranbranschen står inför utmaningar med att säkerställa rätt kompetens, vilket är avgörande för branschens framtid i en tid där kraven på säkerhet och effektivitet ständigt ökar. Investeringar i utbildning och kompetensutveckling blir därför centrala för branschens långsiktiga hållbarhet och konkurrenskraft.