Bevakning av lagar och regler

Mobilkranföreningen bevakar lagar och krav och agerar som offensivt remissorgan.

Hej! Vi företräder våra medlemmar inför myndigheter, institutioner och organisationer.