Förmånliga försäkringar

En olycka kan drabba vem som helst. Våra medlemmar blir bara lite mindre drabbade.

Föreningens medlemmar kan teckna en mäklarupphandlad gruppförsäkring. Försäkringslösningen omfattar hela verksamheten och kompletteras av ett skadeförebyggande program med incidentrapportering och skadeförebyggande utbildning.