Bli partner med Sveriges lyftspecialister

Företag som levererar mobilkranar, lyfttillbehör, däck, oljor, besiktningstjänster, utbildningar m.m. till våra medlemsföretag är välkomna att ansöka om partnerskap.

Partnerskapet innebär ett ömsesidigt utbyte där ni som partnerföretag blir en del i vårt nätverk och har lika stor möjlighet som medlemmarna att väcka frågor i föreningen.

Detta får ni som partnerföretag

Ni ingår i vårt nätverk

Det viktigaste av allt är att ni som partnerföretag blir en del i föreningens nätverk med små och stora mobilkranföretag i hela landet. I föreningssammanhang lägger vi för en stund bort rollerna som konkurrenter eller säljare-köpare och arbetar tillsammans för en stark och enad bransch.

Ni får delta på föreningens möten

 • Vår- och höstmöten – Vårmötet hålls normalt i Stockholm i anslutning till föreningens årsstämma, vi diskuterar aktuella frågor och prioriterar kommande verksamhet. Höstmötet sker normalt som en konferensresa utomlands eller i Sverige beroende på möjlighet till intressanta studiebesök.
 • Krandagen – Har formen av en arbetskonferens, kan hållas hos en medlem eller i samarbete med partners beroende på aktuella frågor, möjlighet till intressanta studiebesök etc.
 • Regionala möten – Regionala medlemsbesök med ett kvällsmöte på centralorten.
 • Styrelsemöten och utskott – Partners är välkomna att medverka som adjungerade vid aktuella styrelsefrågor eller då relevanta sakfrågor diskuteras i utskotten.

Förutom att delta i mötesprogrammet ges du som partner möjlighet att visa produkter och presentationsmaterial på en ”minimässa” i anslutning till konferenslokalerna.

Ni får medverka i branscharbetet

Mobilkranföreningen har för närvarande fem aktiva utskott som arbetar med branschfrågor: försäkring, säkerhet & villkor, företagande & framtid, leverantörer & teknik, trafik samt utbildning. Tillsammans kan vi hjälpas åt att komma framåt i vissa frågor, till exempel:

 • Fungerande rutiner för inköp, underhåll och service.
 • Uppdatering av utbildningsmaterial avseende maskinteknik för kranförare och kunder, för att öka effektiviteten och minska olycksrisker.
 • Kartlägga brister och skador i förebyggande syfte.
 • Synpunkter på nya regel- och standardförslag för att i tid påverka myndigheter och departement.
 • Stöldprevention.
 • Fakta och klassificering av moderna mobilkranars påverkan på broar och vägnät för att effektivisera dispenshanteringen.

Presenteras som partner på Mobilkranföreningens webbsida

Alla partners förtecknas på mobilkranforeningen.se/partners med kontaktuppgifter, företagslogotyp och länk till den egna webbsidan.

Ni får ta emot föreningsinformation

Partners sätts upp som mottagare av föreningsinformation och nyhetsbrev på e-post.

Nyhetsbrev och sociala medier

Branschnyheter kan presenteras på web, sociala medier vårt nyhetsbrev som utkommer varje kvartal och når ut till alla våra medlemsföretag.

Partneravgift

Verksamheten i Mobilkranföreningen finansieras genom medlems- och serviceavgifter. Avgifter för partners i föreningen:

Kranleverantörer: 30.000 kr/år*
Övriga: 20.000 kr/år

*Vid fler varumärken tillkommer 10 000 kr/varumärke.

Avgiften är en serviceavgift som är momspliktig och avdragsgill i deklarationen.

Varmt välkommen!

Kontakta oss om du har frågor, annars gå direkt till formuläret nedan.

Leena Haabma Hintze
Kanslichef
070-898 33 00‬

Anette Pettersson
Ordförande
070-319 81 08

Ansökan om partnerskap

Undertecknat företag ansöker härmed om partnerskap i Svenska Mobilkranföreningen.

 • Matrikeluppgifter