Bli partner med Sveriges lyftspecialister

Företag som levererar mobilkranar, lyfttillbehör, däck, besiktningstjänster, utbildningar m.m. till våra medlemsföretag är välkomna att ansöka om partnerskap.

Partnerskapet innebär ett ömsesidigt utbyte där ni som partnerföretag blir en del i vårt nätverk och har lika stor möjlighet som medlemmarna att väcka frågor i föreningen.

Detta får ni som partnerföretag

Ni ingår i vårt nätverk

Det viktigaste av allt är att ni som partnerföretag blir en del i föreningens nätverk med små och stora mobilkranföretag i hela landet. I föreningssammanhang lägger vi för en stund bort rollerna som konkurrenter eller säljare-köpare och arbetar tillsammans för en stark och enad bransch.

Ni får delta på föreningens möten

 • Vårmötet – Föreningens årsstämma med arbetsmöte där vi diskuterar aktuella frågor och formar föreningens verksamhet. Senaste vårmötet ägde rum i kansliets lokaler i Stockholm.
 • Höstmötet – Sker normalt som en konferensresa utomlands eller i Sverige beroende på möjlighet till intressanta studiebesök. Årets höstmöte äger rum 19-22 november i Gällivare med besök hos gruvindustrin.
  Våra leverantörspartners blir dock inte inbjudna till de höstmöten som förläggs i anslutning till fabriksbesök hos konkurrerande tillverkare.
 • Regionala möten – Under vintermånaderna planerar vi regionala möten på fem orter runt om i landet för att nå ut till lokala företag, även de som ännu inte är medlem eller partner.Förutom att delta i mötesprogrammet ges du som partner möjlighet att visa produkter och presentationsmaterial på en ”minimässa” i anslutning till konferenslokalerna.

Ni får medverka i branscharbetet

Mobilkranföreningen har för närvarande fem aktiva utskott som arbetar med branschfrågor: försäkring/villkor, information, miljö/teknik, trafik och utbildning. Tillsammans kan vi hjälpas åt att komma framåt i vissa frågor, till exempel:

 • Mönstret i nya skador över landet behöver kartläggas och följas upp.
 • För att skydda kranarna mot stöld måste vi ligga steget före tjuven.
 • Att bevaka nya regelförslag och påverka myndigheter och departement i tid är enviktig fråga.
 • Fakta om moderna mobilkranars påverkan på broar måste fram för att kommatillrätta med de orimliga dispensvillkoren vid bropassager.
 • Ett nytt utbildningsmaterial för kranförare behövs, inte minst avseendemaskinteknik.Presenteras som partner på Mobilkranföreningens webbsida. Alla partners förtecknas på mobilkranforeningen.se/partners med kontaktuppgifter, företagslogotyp och länk till den egna webbsidan.

Ni får en effektiv annonskanal

Branschtidningen Lyftet utkommer en gång per, trycks i drygt 4000 exemplar och distribueras till landets mobilkranföretag och branschens viktigaste kundgrupper.

Ni får ta emot föreningsinformation

Partners sätts upp som mottagare av föreningsinformation och nyhetsbrev på e-post samt erhåller en inloggning till lösenordskyddad information på webbsidan.

Partneravgift

Verksamheten i Mobilkranföreningen finansieras genom medlems- och serviceavgifter. Avgifter för partners i föreningen:
Kranleverantörer: 30.000 kr/år
Övriga: 19.000 kr/år

Avgiften är en serviceavgift som är momspliktig och avdragsgill i deklarationen.

Varmt välkommen!

Kontakta oss om du har frågor, annars gå direkt till formuläret nedan.

Leena Haabma Hintze
Kanslichef
070-898 33 00‬

Anette Pettersson
Ordförande
070-319 81 08

Ansökan om partnerskap

Undertecknat företag ansöker härmed om partnerskap i Svenska Mobilkranföreningen.

 • Matrikeluppgifter