Specialistföretagen

Tillsammans för sund konkurrens

Genom ett samarbete med ett tiotal branschföreningar vill vi skapa en plattform för auktorisering av specialistföretag. Med en gemensam syn på kvalitet, seriöst företagande och sund konkurrens är målet att beställaren ska förstå mervärdet av att välja ett medlemsföretag.