Mobilkranföreningen Lyftspecialisterna

Sveriges samlade lyftspecialister

Vi är mobilkranföretagens branschorganisation och utgör en sammanslutning av företag med specialistkompetens för att utföra lyft med mobilkranar och andra lyftande maskiner.