Utbildningsmaterial för mobilkranförare

Ett utbildningsmaterial som kommer fullmatat med kunskap med grundläggande och avancerade kunskaper som rör handhavande av mobilkranar.

Boken mobilkranföraren - referens- och utbildningsmaterial för mobilkranförare,

Boken är unik i sitt slag och ett referensverk som varje kranförare bör ha till hands. Även arbets- och företagsledare, beställare, tekniker och myndigheter har nytta av den.

Denna bok är standardläsning för alla nya kranförare och är resultatet av ett ambitiöst samarbete mellan ett tjugotal branschkunniga människor, personer med specialkompetens, erfarna utbildare med flera.

Mobilkranföraren innehåller över 400 fotografier och tekniska illustrationer.

Innehåll:
1. Inledning, kranhistoria och förarutbildning
2. Krantyper
3. Kranens konstruktion
4. Stabilitet, lyftkapacitet och säkerhet
5. Uppställning, användning och transport
6. Krankörning
7. Körning på väg
8. Säkerhet, service, besiktning och dokumentation
9. Lagar föreskrifter standarder
10. Om konsten att förbli olycksfri
11. Ordlista och bilagor
12. Index

Fakta:
• Ca 400 sidor
• Över 400 fotografier och 140 tekniska illustrationer.

Pris:
3 000 kr/st
Moms 6% och frakt (ca 100:-/bok) tillkommer. För närvarande distribuera vi endast inom Sverige.

Obs: Eftersom kvalitetsgranskningen av externa utbildare ännu inte är säkerställd av de svenska yrkesnämnderna BYN och TYA kan vi inte leverera till icke-medlemmar. Vi hoppas detta löser sig så snart som möjligt. Info om när leveranser till icke-medlemmar kommer igång annonseras via nyhetsbrevet.