AHK standardavtal

Allmänna hyresbestämmelser för kranar – AHK 18

Dessa allmänna bestämmelser ska tillämpas vid avtal om hyra av och arbete med kranar.