Trafikpolitiker öppnar för dialog om förenklade dispenser

I juni ska Trafikverket överlämna förslag till regeringen på hur dispenshanteringen kan förenklas och effektiviseras. Mobilkranföreningen har tydliga förväntningar.

– Jag är intresserad av vad ni som branschorganisation har för synpunkter på utredningen, säger Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson i samband med Moderaternas Sverigemöte.

När en mobilkran ska förflyttas på allmän väg krävs ett undantag, så kallad transportdispens som specificerar vilka vägar som kranen kan nyttja. Det behövs ofta undantag för varje enskilt uppdrag, även om samma typ av kran och samma färdväg ska nyttjas.

– Dagens system för att ansöka om dispens är komplicerat och ger inte den förutsägbarhet som behövs för att ett företag ska kunna arbeta under ordnade former, säger Mattias Josefsson, vd i Mobilkranföreningen.

Nuvarande system kräver dessutom att ansökan innehåller registreringsnummer på fordonet. Undantaget gäller ofta endast under en högst begränsad tid. Bland annat av den orsaken tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att förenkla förutsättningarna.

– Jag är medveten om att utredningen ska vara klar inom kort. Och jag vill gärna ha ett fortsatt samtal för att inhämta synpunkter, säger Maria Stockhaus.

Långsiktigt bör målsättningen vara så kallade ”digital självdeklaration” från respektive fordon.

– Dessutom är det rimligt att företagen kan ansöka om dispens på kranmodell i stället för på registreringsnummer. Det skulle innebära stora vinster och få risker, att gå över till system där mobilkranar grupperas i olika klasser, konstaterar Mattias Josefsson.

Han pekar också på att tidsbegränsningen för hur länge en dispens gäller behöver vara relevant.