Arkiv för Allmänt Trafik

Vårt arkiv för nyheter relaterade till trafik.

Trafikverket föreslår gruppbeslut för dispenser i ny utredning

Handläggningstiden för dispenser väcker stor frustration i…

Läget med handläggningen av dispenser är akut

Det kokar just nu bland landets företag inom tunga kranlyft…

Enkät för effektivare dispenshantering

Effektiv hantering av transportdispenser är av stor vikt för…

Trafikpolitiker öppnar för dialog om förenklade dispenser

I juni ska Trafikverket överlämna förslag till regeringen…

Samsyn mellan branscher om behovet av förenklade dispenser

Behovet av att förenkla dispenshantering och korta handläggningstider…

Förenklade regler i fokus i samtal med trafikpolitiker

Samtalet kom att kretsa helt kring förenklade dispensregler…

Givande besök lyfte fram dispensfrågan för mobilkranar

Branschen behöver ett förenklat regelverk kring transportdispenser,…

Ökad kunskap om dispenser i riksdagen

Det behövs ett förenklat system för transportdispenser. Det…

Dispenser i fokus när politiker besökte kranföretag

Vikten av ett förenklat regelverk för transportdispenser var…

Förenkla regelverket för samhällskritiska vägtransporter

För drygt ett år sedan gav regeringen, efter påtryckning från…