Förenkla regelverket för samhällskritiska vägtransporter

För drygt ett år sedan gav regeringen, efter påtryckning från bland annat Mobilkranföreningen, Trafikverket i uppdrag att förenkla och effektivisera systemet för undantag för tunga transporter. Snart går arbetet in i sin slutfas och skarpa förslag ska skrivas fram. Mobilkranföreningen har tydliga förväntningar. Mobilkranföreningens tillträdande vd Mattias Josefsson utvecklar dem i en debattartikel.

Mobilkranföreningens förväntningar omfattar bland annat:

  • Myndigheterna med Trafikverket i spetsen behöver ha ambitionen att möjliggöra ”digital självdeklaration” från respektive fordon. Vi är övertygade om att även andra samhällskritiska funktioner har nytta av ett digitaliserat vägnät.
  • Låt företagen ansöka om undantag på kranmodell i stället för på registreringsnummer. Det skulle innebära stora vinster och få risker, att gå över till system där mobilkranar grupperas i olika klasser.
  • Tidsbegränsningar måste vara relevanta. Det är fullt genomförbart att ta fram generella undantag på stora delar av vägnätet liksom på återkommande eller identiskt vägnät exempelvis till en byggarbetsplats som pågår under en längre tid.

Läs debattartikel i sin helhet här: Förenkla regelverket för samhällskritiska vägtransporter – Altinget: Infrastruktur