Läget med handläggningen av dispenser är akut

Det kokar just nu bland landets företag inom tunga kranlyft och exempelvis breda och långa specialtransporter. Orsaken är de långa handläggningstiderna hos Trafikverket vad gäller dispenstransporter. Något som vice ordförande i trafikutskottet Thomas Morell fick till sig vid besök hos Jinert.

– Vi har nått en gräns. De utmaningar vi ser idag har vi haft hela vintern och våren så när som på ett par veckor. Vi har det från norr till söder. Mobilkranföreningens kansli får påringning flera gånger i veckan om den ohållbara situationen, säger Anders Oxwall, ekonomichef på Jinert och vice ordförande i branschorganisationens styrelse.

Företagen har blivit lovade maximalt tre dagars handläggningstid.

– Vi planerar utifrån det, vi kommunicerar utifrån det med kunder. De planerar i sin tur utifrån det. Och vi snackar om emellanåt miljoner kronor per dag i merkostnad på grund av försenade byggen där maskiner och personal blir stående och byggen som blir försenade och riskerar att drabbas av viten.

Anders Oxwall konstaterar att handläggningstiden varierar kraftigt och kan för den enklaste dispensen ta upp till ett par veckor.

– Så långa ledtider fungerar inte. Våra kunder blir vansinniga. Arbetsmiljön för de personer som söker dispenser är katastrofal. De blir utskällda av kunder. De är stressade och pressade. Vi har flera som nu överväger att lämna branschen på grund av att Trafikverket återkommande inte kan hålla vad de lovar.

Att de upplever stress och press är ett tecken på att de vill göra rätt, menar Anders Oxwall.

– Vi har nått en gräns där hela systemet för dispensansökningar är i gungning. Ytterst så handlar frågan om ska jag behålla kunden och få mat på bordet eller ska jag göra rätt och riskera att tappa kunden som går till någon annan som kanske inte är lika följsam vad gäller regelverket. Tyvärr tvingas vi konstatera en allt större uppgivenhet och likgiltighet inom branschen inför regelverket. Något måste göras och det är akut.