Trafikverket föreslår gruppbeslut för dispenser i ny utredning

Handläggningstiden för dispenser väcker stor frustration i Mobilkransverige. Samtidigt presenterade Trafikverket nyligen en rad åtgärder som kan effektivisera och förenkla ansökningarna.

– Trafikverket visar på lyhördhet när de bland annat pekar på att en prioriterad åtgärd är att införa gruppbeslut för dispenser. Ett välkommet besked från branschen då detta är en fråga som Mobilkranföreningen lyft fram under flera år, säger Mattias Josefsson, vd Mobilkranföreningen.

Utveckla förenklade samråd, inför gruppbeslut, förenkla kraven av beskrivning av last och utöka generella vägnätdispenser. Det är några av de förslag som Trafikverket presenterar.

– Rapporten innehåller flera riktigt bra förslag. Men det är viktigt att se ingen av åtgärderna kan vara lösningen för dagens problematik med handläggningstiderna utan att förslagen behöver mer tid. Sen är det också rimligt att inse att Trafikverket inte kan genomföra samtliga på en gång. Det krävs prioritering, säger Mattias Josefsson.

Mobilkranföreningen och Sveriges Åkeriföretag träffar Trafikverket efter sommaren för att lämna fram sina förslag på prioritering.

– Vi tar gärna emot reaktioner och förslag på prioriteringsordning från medlemmar, säger Mattias Josefsson.

Parallella processer

Parallellt med regeringsuppdraget och förslagen som har presenterats så för Mobilkranföreningen även samtal och försöker påverka Trafikverket vad gäller att få ned handläggningstiderna här och nu.

– Mobilkranföreningens kansli får påringning flera gånger i veckan om den ohållbara situationen. Vi gör vad vi kan för att synliggöra för Trafikverket vad oförutsägbara och långa handläggningstider får för konsekvenser, avslutar Mattias Josefsson.

Vilken prioritetsordning vill du ha på åtgärderna?

I kapitel 8, sidorna 43-52 i rapport Hantering av transportdispenser presenteras flera konkreta åtgärder för att effektivisera och förenkla dispenstransporter. Mejla gärna dina tre mest prioriterade åtgärder till kansliet.

Länk till rapporten – Hantering av transportdispenser