Dispenser i fokus när politiker besökte kranföretag

Vikten av ett förenklat regelverk för transportdispenser var det genomgående temat när ordförande i riksdagens trafikutskott Ulrika Heie besökte Truck & Krantjänst i Skövde.

– Jag tycker att vi hade ett bra samtal och Ulrika visade verkligen intresse för våra villkor och förutsättningar, säger Emil Andersson, transportledare, på Truck & Krantjänst i Skövde.

Regeringen gav i december 2022, efter påtryckning från bland annat Mobilkranföreningen, Trafikverket i uppdrag att utreda och presentera förenklingar och effektiviseringar av nuvarande effektivisera systemet för undantag för tunga transporter.

– Det är viktigt att vi får förenklingar på plats. Dagens system är inte anpassat för de förutsättningar som omger oss och riskerar att leda till osund konkurrens.

Snart går Trafikverkets utredningsarbete in i sin slutfas och skarpa förslag ska skrivas fram. Emil Andersson pekar på flera saker som behöver komma på plats:

– På längre sikt handlar det om att möjliggöra ”digital självdeklaration” från respektive fordon. Det skulle underlätta oerhört för samtliga aktörer.

Det som borde gå att kunna genomföra i närtid är att ansöka om dispenser på kranmodell i stället för på registreringsnummer. Det skulle innebära stora vinster och få risker, att gå över till system där mobilkranar grupperas i olika klasser, anser Emil Andersson.

­– Likaså behöver tidsbegränsningar ses över. Jag menar att det är fullt genomförbart att ta fram generella dispenser på stora delar av vägnätet liksom på återkommande eller identiskt vägnät exempelvis till en byggarbetsplats som pågår under en längre tid.