Ökad kunskap om dispenser i riksdagen

Det behövs ett förenklat system för transportdispenser. Det var budskapet när Mobilkranföreningen fick möjlighet att träffa S-gruppens ledamöter i trafikutskottet.

– Riksdagsledamöter har många frågor att bevaka och ta ställning till. Det är värdefullt när vi får möjlighet att gå igenom villkoren för branschen, säger Mattias Josefsson, vd i Mobilkranföreningen.

Dagens system för att söka dispens för tunga transporter är komplicerat. För att göra rätt och för att gardera sig söker företag därför både två, tre och fyra undantag för en enskild transport. Just nu utreder Trafikverket ett förenklat system.

– Det behövs verkligen. Det vittnar branschen om unisont. Långsiktigt bör målsättningen vara så kallade ”digital självdeklaration” från respektive fordon. Det finns liknande system i Europa idag. Sverige bör följa efter. Det underlättar för transportören samtidigt som det säkrar tryggare transporter, säger Mattias Josefsson.

Trafikverket ska lämna över sitt arbete till regeringen senast i mitten av juni. Då vill Mobilkranföreningen även se lösningar som borde gå att genomföra ganska snabbt.

– Låt företagen ansöka om undantag på kranmodell i stället för på registreringsnummer. Det skulle innebära stora vinster och få risker, att gå över till system där mobilkranar grupperas i olika klasser, konstaterar Mattias Josefsson.

Han pekar också på att tidsbegränsningen för hur länge en dispens gäller behöver vara relevant.

– Det är fullt genomförbart att ta fram generella undantag på stora delar av vägnätet liksom på återkommande eller identiskt vägnät exempelvis till en byggarbetsplats som pågår under en längre tid.