Systemet som effektiviserar vardagen kommer till Krandagen

I samband med Krandagen äntrar Mobilkranföreningens senaste partner scenen. Infobric, som redan idag är etablerade inom mobilkranbranschen, ger stöd i form av arbetsorder- och uthyrningssystem kombinerat med telematik för hela fordonsflottan och maskinparken.

– Med anledning av årets tema, ekonomi och lönsamhet, samt rådande marknadsläge kommer vi belysa kopplingen mellan våra system och ekonomisk lönsamhet för företag, säger försäljningschef Christoffer Ekelund.

Infobrics ambition är att dela insikter om hur företag kan stärka sin ekonomi och uppnå långsiktig lönsamhet genom att tydligt visa hur deras system möjliggör kostnadskontroll, optimerar resurser och smidigt hanterar hyresavtal.

– Genom vårt system hanterar du hela orderprocessen, från planering av maskiner och personal till återrapportering av arbetstid, bilder och signering av utfört arbete. Vår integrerade telematik möjliggör koppling av fordon och maskiner till arbetstimmar, CO2- rapporter och effektiv planering, säger Christoffer Ekelund.

Han tillägger:

– Tillsammans med vårt uthyrningssystem erbjuder vi en enkel administrering av hyresavtal till fakturering för kunder som söker effektiv hantering av sina hyresarrangemang. Det bidrar till ökad produktivitet och minskar administrationen för kranföretagen.

Att lönsamhet är det genomgående temat på årets Krandag visar programmet tydligt. Utöver Infobric, en bank som ger dig råd i hur du ska tänka inför finansieringsmöten, ett inkassobolag som visar på ytterligare verktyg, kreditförsäkring inkluderat, och en jurist som ger dig tips på vad du ska tänka på ur ett juridiskt perspektiv. Där har du kärnan i årets Krandag.

Krandagen äger rum 22–23 mars på Nova Park nära Arlanda, Stockholm och Uppsala.

Läs mer om Krandagen