Förenklade regler i fokus i samtal med trafikpolitiker

Samtalet kom att kretsa helt kring förenklade dispensregler när tre ledamöter från riksdagens trafikutskott besökte Edins kranar.

– Vi har två identiska kranar. Det som skiljer dem åt är registreringsnumret. Trots det krävs olika dispenser för samma transport, säger Marcus Dahlin, transportledare på Edins kranar.

Nu går den utredning som Trafikverket har arbetat med i drygt ett år kring att förenkla och underlätta dispenshanteringen in i sitt slutskede. Senast i mitten av juni ska Trafikverket lämna över underlaget till regeringen.

Idag fungerar systemet så att när en mobilkran ska förflyttas på allmän väg krävs ett undantag, så kallad transportdispens som specificerar vilka vägar som kranen kan nyttja. Det behövs ofta undantag för varje enskilt uppdrag, även om samma typ av kran och samma färdväg ska nyttjas.

Nuvarande system kräver att ansökan innehåller registreringsnummer på det fordonet. Undantaget gäller ofta endast under en högst begränsad tid.

Edins kranar har ett 40-tal mobila kranar och lägger uppskattningsvis åtminstone en hel arbetsdag per vecka på att hantera dispenser – att få till de transporter som krävs för att i nästa steg kunna utföra det arbete som kranen är till för.

Mötet med Thomas Morell, Jimmy Ståhl och Rashid Farivar från riskdagens trafikutskott var bra.

– De verkar ha en god förståelse för branschen och våra villkor. Det vill till att utredningen inte stannar i nån byrålåda utan att den tas vidare. Förenklingar är nödvändiga. Kranföretagen behöver kunna vara snabba. Dagens system är inte anpassat för de förutsättningar som omger oss och riskerar att leda till osund konkurrens, säger Marcus Dahlin.

Mobilkranföreningens övergripande förväntningar på utredningen i korthet:

  • Myndigheterna med Trafikverket i spetsen behöver ha ambitionen att möjliggöra ”digital självdeklaration” från respektive fordon.
  • Låt företagen ansöka om undantag på kranmodell i stället för på registreringsnummer. Det skulle innebära stora vinster och få risker, att gå över till system där mobilkranar grupperas i olika klasser.
  • Tidsbegränsningar måste vara relevanta. Det är fullt genomförbart att ta fram generella undantag på stora delar av vägnätet liksom på återkommande eller identiskt vägnät exempelvis till en byggarbetsplats som pågår under en längre tid.