Givande besök lyfte fram dispensfrågan för mobilkranar

Branschen behöver ett förenklat regelverk kring transportdispenser, var budskapet när Carina Ödebrink, riksdagsledamot i trafikutskottet, besökte Vätterbygdens Kran i Jönköping.

– Kraven på att snabbt kunna utföra tunga lyft har ökat, konstaterar Tomas Molin, VD Vätterbygdens Kran.

När en tung mobilkran ska förflyttas på allmän väg krävs ett undantag, så kallad transportdispens som specificerar vilka vägar som kranen kan nyttja. Det behövs ofta undantag för varje enskilt uppdrag, även om samma typ av kran och samma färdväg ska nyttjas.

Nuvarande system kräver dessutom att ansökan innehåller registreringsnummer på det fordonet. Undantaget gäller ofta endast under en högst begränsad tid.

Det rimmar illa med den verklighet som mobilkranföretag lever i.

– Det är viktigt att vi får förenklingar på plats. Dagens system är inte anpassat för de förutsättningar som omger oss och riskerar att leda till osund konkurrens, konstaterar Tomas Molin.

I juni väntas utredning klar

– Ett mycket givande besök. Jag förstår nu vilken utmaning branschen står inför. Mobilkranar fyller en viktig funktion i samhället och vi behöver ha ett regelverk som är anpassat efter verkligheten utan att tumma på säkerheten, säger Carina Ödebrink.

Senast i mitten av juni ska Trafikverket överlämna en utredning till regeringen som ska presentera förenklingar och effektiviseringar av nuvarande systemet för undantag för tunga transporter.

Mobilkranföreningen förväntar sig att utredningens förslag tas vidare utan onödigt tidsuppehåll och vill se konkreta åtgärder, bland annat:

  • Myndigheterna med Trafikverket i spetsen behöver ha ambitionen att möjliggöra ”digital självdeklaration” från respektive fordon.
  • Låt företagen ansöka om undantag på kranmodell i stället för på registreringsnummer. Det skulle innebära stora vinster och få risker, att gå över till system där mobilkranar grupperas i olika klasser.
  • Tidsbegränsningar måste vara relevanta. Det är fullt genomförbart att ta fram generella undantag på stora delar av vägnätet liksom på återkommande eller identiskt vägnät exempelvis till en byggarbetsplats som pågår under en längre tid.