Arkiv för Allmänt Utbildning

Gerlings råd i vinter: Var ute i god tid

– Många gånger är det själva transporten av mobilkranen…

Utbildningsutskottet vidareutvecklar kranutbildningen

Mobilkranföreningens utbildningsutskott är branschens referensgrupp…

Mobilkranföreningen på Yrkes-SM i Växjö

Mobilkranföreningen deltog under Yrkes-SM den 10-12 maj på…

Webinstruktörer förstärker kranförarutbildningen

Nu erbjuds företagslärlingar som ska bli kranförare ytterligare…

Referensgrupp för handledare

Nu vill vi undersöka intresset bland medlemsföretagen att delta…

Stort engagemang i utbildningsutskottet

Mobilkranföreningens utbildningsutskott är referensgrupp för…