Utbildningsutskottet vidareutvecklar kranutbildningen

Mobilkranföreningens utbildningsutskott är branschens referensgrupp för kranförarutbildningar och andra utbildningsrelaterade frågor. I utskottet ingår både de som är instruktörer i utbildningsföretag och de som är lärlingsansvariga i kranföretag.

Utbildningsutskottet har under hösten påbörjat en översyn av den befintliga provfrågedatabasen för mobilkranutbildningen, efter den feedback som kommit in från lärlingar och handledare. Detta innebär bland annat att utskottet ser över frågornas formuleringar, svårighetsgrad och överenstämmelse med textinnehållet i kursmaterialet.

Utöver kranförarutbildningarna arbetar utskottet med andra utbildningsrelaterade frågor, som behovet av kompetenshöjning hos lastkopplare och signalgivare, samt förhållningssätt till externa kravutbildningar från beställare eller organisationer.

Utbildningsutskottet samverkar också med yrkesnämnderna BYN, Byggbranschens Yrkesnämnd och TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, vilket innefattar att gemensamt ta fram yrkeskvalifikationer, andra kvalitetshöjande riktlinjer och aktiviteter som gynnar yrkesutbildning för kranförare.

Just nu pågår samverkan och diskussioner med BYN, kring det nya IT-systemet kallat BYN4 eller Mina sidor, för att förbättra den administrativa registreringsprocessen för kranförarlärlingar. Det finns ett pågående arbete med dataprogrammering för att lärlings- och provdata bättre ska kunna delas mellan Mobilkranföreningens och BYNs system.

Mobilkranföreningen är leverantör till BYN av yrkesteoretisk distansutbildning till företagslärlingar som ska bli mobil- eller tornkranförare. Genom denna utbildningsväg kan kranföretag internutbilda företagslärlingar efter att ha tagit del av Mobilkranföreningens handledarutbildning. Utbildningsmaterialet används även av utbildningsgivare när grundutbildningen sker där.

Här kan du läsa mer om Mobilkranföreningens utbildningsmaterial för distansutbildning.