Samverkan i Trafikverkets dispensnätverk

Trafikverkets dispensnätverk är ett forum för samverkan mellan branschen, kommuner och myndigheter, kring breda, långa och tunga transporter.

Mobilkranföreningen ingår i dispensnätverket tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Stockholms stads trafikkontor, Transportstyrelsen och Trafikverket.

Dispensnätverket håller regelbundna möten för informationsutbyte och samverkan kring frågor som rör transportdispenser. Vid mötena kan deltagarna dela med sig av vad som är aktuellt i verksamheten hos respektive organisation och det finns möjlighet att ställa frågor.

Vid nätverkets senaste möte den 2 december 2022 behandlades bland annat:

  • Uppföljning av hur arbetet fortskrider med vägning av kranar och andra tunga dispensfordon, för att fortsatt kunna använda kriteriet vägd vikt i Trix.
  • SKR har ett pågående arbete med en handbok för kommuner om transportdispenser.
  • Transportstyrelsen gav en uppdatering om hur arbetet fortgår med ändringar i föreskrifter om bred och lång odelbar last, och nya föreskrifter för nya längre fordonståg.
  • Trafikverket visade statistik för antal dispensansökningar, handläggningstider av både FAV-ärenden och ordinarie ärenden, samt antal förenklade samråd med kommunerna.
  • Dispensnätverket följer utvecklingen av en eventuell fortsättning på RISE:s forskningsprojekt om digital dispenshantering, där en ansökan om medel för fortsättningsprojekt är inskickad.

Kontakta gärna Mobilkranföreningens kansli om du har frågor eller vill ha mer information.