Stort engagemang i utbildningsutskottet

Mobilkranföreningens utbildningsutskott är referensgrupp för utbildning av kranförare och andra utbildningsrelaterade frågor. I utskottet ingår både personer som är lärare i utbildningsföretag och de som är lärlingsansvariga i kranföretag. 

Vid senaste utskottsmötet i juni beslutades att inom utskottet skapa två arbetsgrupper för mobil- respektive tornkran, för att kunna arbeta mer effektivt i mindre grupper.

Under sommaren och hösten har tornkrangruppen träffats flertal gånger genom digitala möten som anpassning till pandemin. Gruppen har fokuserat på att gå igenom provfrågor i kursmaterialet för tornkranförare, och att följa upp den feedback som varit från elever och handledare.

Mobilkranföreningens kursmaterial för distansutbildning av tornkranförare publicerades vid årsskiftet 2019/20 och används nu aktivt av flera medlemsföretag.

Det finns också en handledarutbildning som stöd vid utbildning av företagslärlingar. Snart kommer även inbjudan till handledarträffar, för information och erfarenhetsutbyte mellan handledare.

Utbildningsutskottet samverkar också med BYN, Byggbranschens yrkesnämnd, som är den organisation som ansvar för yrkesutbildning inom byggbranschen och ger ut yrkesbevisen.

Här kan du läsa mer om Mobilkranföreningens kursmaterial för distansutbildning.