Inlägg av Jenny Forssell

Höstresa till Tyskland och Nederländerna

Medlemmar och leverantörpartners är varmt välkomna till Mobilkranföreningens branschresa, torsdag-söndag den 9-12 november 2023, till Wilhelmshaven i Tyskland samt Emmeloord och Amsterdam i Nederländerna. Vi är inbjudna till flera högintressanta studiebesök längs en trevlig rundtur i egen hyrd buss under tre dagar, med start från Hamburg och avslut i Amsterdam. GROVE mobilkranar fabrikstillverkning Wilhelmshaven, inbjudan […]

Uppstart för Safety-utskottet

Mobilkranföreningens Safety-utskott, med fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, höll startmöte torsdag den 31 augusti. Fler medlemmar välkomnas i utskottet. Safety-utskottet ska arbeta inom området arbetsmiljö och säkerhet, både internt i föreningen och utåtriktat. Utskottet ska definiera förutsättningar inom Safety för kranbranschen, och blir en viktig referensgrupp vid exempelvis remisshantering och påverkansarbete. Utskottet ska även samverka […]

Mobilkranföreningens Nyhetsbrev 1/2023

Nu kan du hämta Mobilkranföreningens senaste nyhetsbrev!  Ta del av vårt nyhetsbrev för att läsa om vårens förenings- och branscharbete. Är du medlem eller partner i Mobilkranföreningen har du fått brevet på mail. Har du inte fått brevet på mail? Kontrollera din skräppost eller hämta och läs nyhetsbrevet i vårt arkiv. I arkivet kan du […]

Försäkringar en viktig branschfråga

Mobilkranföreningen startar ett nytt branschutskott om försäkringar, oberoende av försäkringsgivare. Avsikten är att samla mindre och större medlemmar för att välja inriktning på de inledande frågorna. Styrelsen har beslutat att starta ett nytt försäkringsutskott med deltagare från medlemsföretag både inom och utanför grupplösningen genom Brim/Gallagher. Utskottet står fritt från försäkringsgivare, ska representera hela medlemskretsen och […]

Effektivare dispenser utreds av Trafikverket

I våras startade nästa etapp för en smidigare och mer digitaliserad dispensprocess genom två samverkande projekt. Rise, Research Institute of Swedens projekt Digidisp 2 arbetar med tekniken, Trafikverket ska ta resultaten vidare i regeringsuppdraget med förslag på ändringar i regelverket. Rise-projektet bygger på förstudiens förslag, Digidisp 1 med en digital självdeklaration. Förslaget kräver en kraftig […]

Vi välkomnar nya leverantörspartners

Flera nya leverantörspartners har under första halvåret 2023 anslutit sig till Mobilkranföreningen.  Leverantörspartners är företag som levererar produkter och tjänster till medlemsföretagen; som kranar, maskiner, lyftredskap, däck, besiktnings- och finansieringstjänster. Tre företag har under första halvåret ansökt och blivit antagna som partners i föreningen: ANK Cranes, säljer mobilkranar av varumärket Grove. Inomec Lyftuthyrning, säljer och […]

Safety-utskott håller startmöte 31 augusti

Den 31 augusti anordnar Mobilkranföreningen ett möte om Safety, som riktar sig till alla medlemmar med intresse av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Brinner du för lyftsäkerhet? Har du också tröttnat på kommunikationsproblem på arbetsplatsen och hur lastkopplingen går till? Nu vill vill undersöka medlemmarnas intresse av att delta i ett nytt utskott inom Safety. Mobilkranföreningens styrelse […]

Videorapport från styrelsemöte 8 juni

Se en video med Mobilkranföreningens styrelseordförande Mikael Clefberg, som ger en kort rapport från styrelsemötet den 8 juni i Stockholm. Varmt välkomna att kontakta Mikael eller någon i styrelsen om du är intresserad av att veta mer om vad som händer i styrelsearbetet. Du kan också gärna kontakta Mobilkranföreningens kansli på info@mobilkranforeningen.se eller slå en […]