Trafik och försäkring i fokus för styrelsen

Mobilkranföreningen är en drivande kraft till att Trafikverket idag utreder ett effektivare system för dispenshantering. Föreningen prioriterar också arbetet med att förbättra försäkringsvillkoren för medlemmarna. När styrelsen träffades diskuterades frågorna ingående, konstaterar ordförande Mikael Clefberg.

Se video med Mikael Clefberg nedan.