Samtal om dispenser ger ny grogrund

Samtal om transportdispenser med kommuner i Boråsregionen och Trafikverket, gav bra grund för ny syn på handläggning.

I början av oktober träffades kommuner, Trafikverket och Rise (Research Institutes of Sweden) i Borås och diskuterade vad som behöver förbättras med dagens dispenshantering. LBC Borås representerade branschen tillsammans med företrädare för Mobilkranföreningen, som varit drivande till att träffen kom till.

– En givande dag. Tyvärr ligger dock lösningen långt fram i tiden. Det var bra att få kontakt med de som handlägger ärenden i kommunerna. Sådana träffar borde vi ha regelbundet, säger Henrik Lindström, verksamhetsansvarig på LBC Borås.

Att mötas och få en insikt om våra olika förutsättningar, krav och ansvarsområden var viktigt och uppskattades av samtliga. Under samtalets gång blev tydligt att förutsättningarna hos kommuner varierar kraftigt beroende på kommunens storlek.

Bakgrunden är Trafikverkets regeringsuppdrag att förenkla och effektivisera dagens system för dispenser. Trafikverket utreder att ta över ansvaret för hanteringen av alla dispenser gentemot sökande.

Rise utreder parallellt ett tekniskt stödjande ramverk med ökad digital kommunikation, ett projekt där även Mobilkranföreningen medverkar.

Trafikverket ska lämna sin utredning till regeringen senast i juni 2024, medan Rise uppdrag ska vara klart i slutet på februari.