40 meter långa stålbalkar transporteras och lyfts på plats

Arbetet med att överdäcka tunnelbanan har påbörjats. Överdäckningen görs med stålbalkar som väger upp emot 40 ton. Balkarna lyfts på plats nattetid med hjälp av en mobilkran.

byggnyheter.se 2023-10-02

Läs mer