Fredrik Andersson uppmanar: Svara på enkäten!

– Handläggningstiden är den enskilt viktigaste frågan för vårt företag, säger Fredrik Andersson på FN Kran. Han uppmanar samtidigt alla medlemmar att fylla i den enkät som Mobilkranföreningen nyligen skickade ut om transportdispenser.

Mobilkranföreningen medlemsenkät berör både Trafikverkets och kommunernas hantering av ansökningar om dispenser. Enkäten är en viktig pusselbit för föreningen i de fortsatta samtalen med Trafikverket inom ramen för det regeringsuppdrag myndigheten har för att effektivisera hanteringen av dispenser.

– Självklart är det viktigt att man svarar på enkäten. Som medlemmar behöver vi hjälpas åt att förbättra hanteringen av transportdispenser. Detta ger föreningen en samlad bild, säger Fredrik Andersson.

Om man väl har fått en handläggare hos Trafikverket för en ansökan om transportdispens brukar det för det mesta gå bra, menar Fredrik.

– Det kräver visserligen oftast en del telefonsamtal men oftast är de trevliga och hjälpsamma. Men om de ger kommuner tre dagar på sig att svara på en ansökan är det viktigt att Trafikverket skickar förfrågan i god tid till kommunerna.

Han önskar sig också en mer effektiv kartfunktion i Trix.

– Det finns helt klart förbättringspotential vad gäller sökmotorn. Dagens funktion kräver mycket handpåläggning som tar mycket extra tid.

Trafikverket genomförde nyligen en liknande enkätundersökning bland landets kommuner.