Inlägg av Jenny Forssell

Nominera bästa kranjobb till ESTA Awards

ESTA, den europeiska branschorganisationen för mobilkranar och tungtransport, genomför årligen en pristävling där branschens bästa kranjobb och projekt uppmärksammas. Deltagande i pristävlingen ESTA Awards of Excellence är öppen för medlemsföretag i de nationella medlemsorganisationerna, därmed kan alla medlemsföretag i Svenska Mobilkranföreningen vara med och tävla. Priser delas ut inom flera olika kategorier, bland annat: Kranar, […]

Samverkan i Trafikverkets dispensnätverk

Trafikverkets dispensnätverk är ett forum för samverkan mellan branschen, kommuner och myndigheter, kring breda, långa och tunga transporter. Mobilkranföreningen ingår i dispensnätverket tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Stockholms stads trafikkontor, Transportstyrelsen och Trafikverket. Dispensnätverket håller regelbundna möten för informationsutbyte och samverkan kring frågor som rör transportdispenser. Vid mötena kan deltagarna dela […]

Trafikverket inbjöds till kranvägning

Fredagen den 9 september genomförde medlemsföretaget Havator i Göteborg en vägning av en femaxlig 150-tons mobilkran med inbjudna representanter från Trafikverket och Mobilkranföreningens styrelse. Syftet med detta vägningstillfälle var att gemensamt med sakkunnig från Trafikverket se hur vägning av en kran praktiskt kan gå till och särskilt utvärdera metoder för vägning av de enskilda axelvikterna. […]

Efterlängtat vårmöte hölls 3 juni

Fredag den 3 juni hölls Mobilkranföreningens vårmöte med årsstämma, på Hotell Blique by Nobis i Stockholm. Det blev en trevlig dag som bjöd på både intressanta presentationer och mycket socialt umgänge. Många hade länge sett fram emot att äntligen kunna träffas vid ett fysiskt möte med Mobilkranföreningen. Det var ett fyrtiotal personer från både medlems- […]

Nya kontaktpersoner hos Brim

Mobilkranföreningen har sedan en lång tid ett samarbete med försäkringsmäklaren Brim. Genom en grupplösning kan föreningens medlemmar teckna en mäklarupphandlad försäkring. Försäkringslösningen omfattar dessutom rådgivning i försäkringsfrågor och ett skadeförebyggande program. Brim deltog med hela fyra personer på föreningens vårmöte den 3 juni och presenterade aktuellt från försäkringslösningen. Monika Sjödin som länge varit föreningens huvudsakliga […]

Interpellationsdebatt i riksdagen om dispenshanteringen

Dispenshantering för mobilkranar debatterades mellan Anders Åkesson (C) och infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) i riksdagens kammare den 22 juni. Inför interpellationsdebatten hade Anders Åkesson ställt följande frågor till infrastrukturministern Tomas Eneroth: Hur ser ministern på Rise-rapportens innehåll och förslag till lösningar, och när avser ministern att omsätta Rise-rapportens förslag i konkreta regelverk? Vilka processer har […]