Linus Andersson: ”Resan gav mig nya perspektiv”

– Det var bra uppstyrt med en bred variation på besöken där vi fick se tillverkning, lackering och second hand. Det gav nya perspektiv. Och inte minst möjligheten att få träffa andra i branschen, säger Linus Andersson på Stensta Kranlyft som var med på höstresan.

När Mobilkranföreningen nyligen genomförde sin höstresa var det den första resan för Linus Andersson. – Det var positivt och mötte upp förväntningarna väl. Alla besöken var intressanta fast ur olika perspektiv. Det blev en bra helhet.

Han tillägger:

– Det är ett härligt gäng. Vi är alla konkurrenter men på resan är vi kollegor som delar intresse.

Besöket vid lackeringen Gouweleeuw i Emmeloord och second hand firman UCM i Almere gav fler möjligheter.

– Det var bra att få att se tillverkningen i Grovefabriken, även genom de andra besöken insåg man att det finns fler alternativ. Lackeringen uppfattade jag som ett relativt kostnadseffektivt sätt att hålla en bra standard på sina kranar. Likaså att det finns möjlighet att köpa delar om något har gått sönder.

Linus Andersson har som ambition att under nästa år ta över och driva företaget vidare. För honom är medlemskapet i Mobilkranföreningen naturligt:

– Det är absolut bra att vara med. Man får koll på vad som händer. Föreningen driver frågor som handlar om att förbättra våra gemensamma villkor. Ju fler medlemmar, desto starkare. Föreningen är också en samlande punkt för oss att kunna ta hjälp av varandra.