Lasse Eriksson: Regionmöte bra tillfälle ställa frågor till dispenshandläggare

I början av det nya året genomför Mobilkranföreningen två regionmöten – ett i Stockholm och ett i Borås. Medverkar gör även handläggare för transportdispenser.

– Regionmöten är ett ypperligt tillfälle att uppdatera sig om nyheter inom branschen med kollegor och få färsk information från kansliet, säger Lasse Eriksson, Norrtälje Mobilkranar.

Både i Stockholm 17 januari och i Borås 25 januari medverkar ansvariga handläggare för transportdispenser.

– Det ger en bra möjlighet att få ställa frågor direkt till handläggare. Det kan helt klart vara intressant, säger Lasse Eriksson.

Det planeras även för regionmöten norrut i landet. Dessa kommer att genomföras lite senare i vår.

Inbjudan till regionmöten har skickats till kontaktpersoner i medlemsföretagen. Saknar du inbjudan, kontakta kansliet på info@mobilkranforeningen.se eller 08-400 268 92.