Inlägg av Linda Hintze

Mobilkranföreningen på besök i Dalarna och Gävleborg

Äntligen har vi kunnat fortsätta med våra regionala medlemsbesök. Den 7-8 oktober var ordförande Anette, kanslichef Leena med Erik Bogg (från valberedningen) och Anders Matsjons (från styrelsen) på besök i södra Dalarnas och Gävleborgs län. Vi hälsade på hos medlemmar och på arbetsplatser. Hos Tenstar i Falun pratade vi utbildning och deras planer på en […]

Infraministern i riksdagsdebatt om trafikdispenser

Föreningen har under snart två år arbetat med politisk påverkan om mobilkranars framkomlighet. Vi öppnade med personliga möten i riksdagen, som resulterade i flera motioner hösten 2019. I våras träffade vi trafikutskottet, vilket resulterade i riksdagen tog ett beslut om en översyn av dispenshanteringen. Nu ligger ärendet hos Infrastrukturdepartementet, som ska ta fram ett förslag, […]

Stort engagemang i utbildningsutskottet

Mobilkranföreningens utbildningsutskott är referensgrupp för utbildning av kranförare och andra utbildningsrelaterade frågor. I utskottet ingår både personer som är lärare i utbildningsföretag och de som är lärlingsansvariga i kranföretag.  Vid senaste utskottsmötet i juni beslutades att inom utskottet skapa två arbetsgrupper för mobil- respektive tornkran, för att kunna arbeta mer effektivt i mindre grupper. Under sommaren och hösten […]

Rapport från styrelsemöte 17/9

Den 17 september hölls styrelsemöte i Mobilkranföreningen. Mötesformen anpassades efter deltagarnas möjligheter att närvara fysiskt, därför anslöt några via webblänk och några var på plats på kansliet i Stockholm. Styrelsen diskuterade möjligheten för medlemsmöten under hösten och vintern med tanke på pandemin. Beslut togs att inte ordna någon större Krandag utan istället satsa på mindre […]

Steg V utsläppsregler skjuts upp

EU kommissionen har godkänt industrins begäran om att retroaktivt förlänga övergångstiden för utbyte till Steg V motorer i mobila maskiner.  EU kommissionen har godkänt industrins begäran om att retroaktivt från 1 juli 2020 förlänga övergångstiden med 12 månader, för utbyte till Steg V motorer i mobila maskiner (som inte är avsedda för vägtransporter ex arbetsmaskiner, […]

Välkommen tillbaka till en spännande höst!

Välkommen tillbaka till en spännande höst med Mobilkranföreningen! Under våren fick vi lägga mycket tid på nya arbetsformer för styrelsen, utskott och arbetsgrupper. Vi har viktiga frågor som skjutits upp eller är på gång till hösten. Då många branschfrågor tar fart och utvecklas bäst i mötet mellan våra medlemmar och partners, behöver vi skapa nya, […]

Glad sommar från Mobilkranföreningen!

Vi på kansliet vill önska våra medlemmar och partners en riktigt skön sommar. Nu börjar kansliet försvinna iväg på efterlängtad semester och reflektion efter en händelserik och annorlunda vår. Under veckorna 29 – 31 juli går vi ner på lite lägre bemanning. Behöver du nå kansliet finns Sussie oftast på plats tfn 08-508 938 08. […]

Rapport från styrelsemöte 17/6

Onsdagen den 17 juni hade Mobilkranföreningens styrelse sitt sista möte innan sommar- och semestertider. Även om kansliet är på plats i Stockholm, har digitala styrelse möten blivit mer regel än undantag under pandemin.   Videomöten kräver en annan form och arbetssätt än fysiska möten. Styrelsen fick en duvning i projektverktyget Teams då vi från hösten […]