Inlägg av Linda Hintze

Styrelsen pågående arbete

Mobilkranföreningens verksamhet har under flera år vuxit med fler och mer komplicerade frågor. Ledamöterna i styrelsen har ansvar för minst ett arbetsutskott – ekonomi och försäkring, företag och framtid, och kanske de mest krävande utbildning och trafik. Styrelsen fortsätter arbetet med att skapa de förutsättningar som säkerställer tillräckliga resurser för föreningens verksamhet, exempelvis: En ny […]

Utredningen om digitala dispenser är klar

Mobilkranföreningen har under hösten gjort viktiga framsteg i dispensfrågan. I RISE, Research Institutes of Sweden, utredning har vi varit en tung och pådrivande dialogpartner. Vårt arbete har uppmärksammats av riksdagen, tack vare samverkan med tongivande partiföreträdare som nu avser driva frågan mot ett agerande hos regeringen. Föreningen har fortsatt haft en aktiv dialog i dispensfrågan […]

Flera nya partners förstärker Mobilkranföreningen

Mobilkranföreningens partners är de företag som levererar mobilkranar, lyftande maskiner, lyftredskap, däck, oljor, besiktningstjänster, utbildningar m.m. till medlemsföretagen. Partnerskapet innebär att vara en del i föreningens nätverk, med deltagande på konferenser och föreningsmöten. Partners har även en viktig roll i branscharbetet där de bidrar med sakkompetens i aktuella frågor. Under 2020/2021 har flera leverantörsföretag ansökt […]

Digitala medlemsmöten under vinterhalvåret

Mobilkranföreningen bjuder in till digitala medlemsmöten för information om föreningsverksamheten och aktuella branschfrågor. Till följd av pandemin begränsas möjligheten till att hålla fysiska föreningsmöten, men Mobilkranföreningen kommer istället att genomföra digitala möten. Det planeras både för regionala möten och ett föreningsmöte där samtliga medlemmar och partners är välkomna. De regionmöten som planeras under vintern kommer istället att […]

Mobilkranföreningen återupptar regionala medlemsmöten

Mobilkranföreningen återupptar nu de regionala medlemsmötena som haft ett uppehåll under pandemin. Nu finns det ett stort behov att träffas igen, så ta därför chansen att medverka i din region. Nu återupptas de regionala medlemsmötena igen. Först ut är Örebro som planerar att träffas 24 november. Möten i Borås och i Stockholm/Uppsala är också under […]

Referensgrupp för handledare

Nu vill vi undersöka intresset bland medlemsföretagen att delta i en referensgrupp för handledare. Referensgruppen riktar sig till utbildningsansvariga och handledare som utbildar företagslärlingar till kranförare. Det finns ungefär 50 personer från medlemsföretagen som har genomgått Mobilkranföreningens handledarutbildning. Syftet med referensgruppen är att diskutera och utvärdera hur handledarutbildningen fungerat och behov av att se över innehållet. […]

Glad sommar från Mobilkranföreningen!

Under sommarveckorna 28 – 31 kommer kansliet att gå ner på lägre bemanning. Behöver du nå oss rekommenderar vi att i första hand kontakta info@mobilkranforeningen.se. Vi ses igen efter sommaren och ser fram emot en spännande höst!

Mobilkranföreningens Nyhetsbrev 2/2021

Nu kan du hämta Mobilkranföreningens senaste nyhetsbrev!  Ta del av vårt nyhetsbrev för att läsa om vårens förenings- och branscharbete. Är du medlem eller partner i Mobilkranföreningen har du fått brevet på mail. Har du inte fått brevet på mail? Kontrollera din skräppost eller hämta och läs nyhetsbrevet i vårt arkiv. I arkivet kan du […]