Inlägg av Linda Hintze

Rapport från styrelsemöte 17/9

Den 17 september hölls styrelsemöte i Mobilkranföreningen. Mötesformen anpassades efter deltagarnas möjligheter att närvara fysiskt, därför anslöt några via webblänk och några var på plats på kansliet i Stockholm. Styrelsen diskuterade möjligheten för medlemsmöten under hösten och vintern med tanke på pandemin. Beslut togs att inte ordna någon större Krandag utan istället satsa på mindre […]

Steg V utsläppsregler skjuts upp

EU kommissionen har godkänt industrins begäran om att retroaktivt förlänga övergångstiden för utbyte till Steg V motorer i mobila maskiner.  EU kommissionen har godkänt industrins begäran om att retroaktivt från 1 juli 2020 förlänga övergångstiden med 12 månader, för utbyte till Steg V motorer i mobila maskiner (som inte är avsedda för vägtransporter ex arbetsmaskiner, […]

Välkommen tillbaka till en spännande höst!

Välkommen tillbaka till en spännande höst med Mobilkranföreningen! Under våren fick vi lägga mycket tid på nya arbetsformer för styrelsen, utskott och arbetsgrupper. Vi har viktiga frågor som skjutits upp eller är på gång till hösten. Då många branschfrågor tar fart och utvecklas bäst i mötet mellan våra medlemmar och partners, behöver vi skapa nya, […]

Glad sommar från Mobilkranföreningen!

Vi på kansliet vill önska våra medlemmar och partners en riktigt skön sommar. Nu börjar kansliet försvinna iväg på efterlängtad semester och reflektion efter en händelserik och annorlunda vår. Under veckorna 29 – 31 juli går vi ner på lite lägre bemanning. Behöver du nå kansliet finns Sussie oftast på plats tfn 08-508 938 08. […]

Rapport från styrelsemöte 17/6

Onsdagen den 17 juni hade Mobilkranföreningens styrelse sitt sista möte innan sommar- och semestertider. Även om kansliet är på plats i Stockholm, har digitala styrelse möten blivit mer regel än undantag under pandemin.   Videomöten kräver en annan form och arbetssätt än fysiska möten. Styrelsen fick en duvning i projektverktyget Teams då vi från hösten […]

Mobilkranföreningens Nyhetsbrev 2/2020

VAD HÄNDER I MOBILKRANFÖRENINGEN? Efter en annorlunda vår är sommaren äntligen här. Under våren har vi i Mobilkranföreningen arbetat en del med att fånga upp övergripande branschproblem för lyftspecialister till följd av pandemin. Vi mobilkranägare och lyftspecialister har en samhällsbärande roll och måste så gott vi kan upprätthålla verksamheten. Självklart flyter även föreningsverksamheten på som […]

Dispenshanteringen och den politiska dialogen

Trafikutskottet har ur 130 motioner, valt ut vårt förslag om en förändrad dispenshantering för tung trafik. Motionen blev en av tre prioriterade s.k. tillkännagivanden till riksdagen. Motionen godkändes av kammaren och hamnar nu hos infrastrukturdepartementet, som ska bereda frågan till regeringen. Nu, när vi har lyckats att få upp frågan på regeringens bord på allvar, […]