Infraministern i riksdagsdebatt om trafikdispenser

Föreningen har under snart två år arbetat med politisk påverkan om mobilkranars framkomlighet. Vi öppnade med personliga möten i riksdagen, som resulterade i flera motioner hösten 2019.

I våras träffade vi trafikutskottet, vilket resulterade i riksdagen tog ett beslut om en översyn av dispenshanteringen. Nu ligger ärendet hos Infrastrukturdepartementet, som ska ta fram ett förslag, en proposition. För att driva på krävs fortsatt uppmärksamhet. ’Våra’ politiker ligger därför på med frågor och tar en debatt med ministern, som bl.a. sagt ”Jag följer den fortsatta utvecklingen noga, ett utvecklingsprojekt startas nu med teknikkonsulten RISE”.

Även i år har vi fått in fyra motioner i riksdagen, två partimotioner och två enskilda, som ännu tydligare pekar på det som måste göras, både på statliga och kommunala vägar. Demokratiprocessen tar tid men vi har ändå kommit framåt så fort det varit möjligt.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta gärna kansliet.