Rapport från styrelsemöte 17/6

Onsdagen den 17 juni hade Mobilkranföreningens styrelse sitt sista möte innan sommar- och semestertider. Även om kansliet är på plats i Stockholm, har digitala styrelse möten blivit mer regel än undantag under pandemin.
 
Videomöten kräver en annan form och arbetssätt än fysiska möten. Styrelsen fick en duvning i projektverktyget Teams då vi från hösten kommer arbeta med mindre grupper inom styrelsen som varvas med beslutsmöten för samtliga ledamöter. Några av de branschfrågor som nu diskuterades var:

Vårmötet i april avbokades till följd pandemin. Vi siktar nu på att arrangera en innehållsrik Krandag under våren 2021.

Efter att trafikutskottet uppmärksammat problemen med dispenserna beslöt Riksdagen att uppdra åt Infrastrukturdepartementet att bereda frågan till regeringen om att åtgärda den tidsödande och krångliga hanteringen. Ministern Tomas Eneroth har också fått en skriftlig fråga från riksdagsledamöter om han avser ta initiativ till att det görs en kraftfull översyn av systemen.

Medlemsenkäterna om Corona visade i stort att än så länge har mobila kranbranschen påverkats endast marginellt, även om det finns  lokala skillnader. Styrelsen anser att det är värdefullt att fortsätta med enkäter en gång per kvartal  för fånga upp allmänna synpunkter och ”ta tempen” på branschen under hösten.

Beslut om nytt avtal med Samköpsgruppen som kommer ge Mobilkranföreningens medlemmar rabatterade inköp hos ett flertal leverantörer. Mer information kommer inom kort.

Nya partners

Under våren har styrelsen välkomnat Scantruck, Hüllert Maskin och Spierings Mobile Cranes som nya leverantörspartners i Mobilkranföreningen.