Inlägg av Linda Hintze

Kranarbete nära flygplatser

Swedavia har kontaktat Mobilkranföreningen med ett önskemål om att påminna medlemsföretagen om försiktighet vid kranarbeten i flygplatsers närhet. Särskilt Bromma flygplats i Stockholm vill uppmärksamma oss på att det i området varit ett antal händelser där mobilkranar befunnit sig i inflygningsområdet utan tillstånd. Generellt gäller att den som ansvarar för resande av höga objekt i […]

Ny avgiftskala för medlemmar från 2023

Stämman den 3 juni antog styrelsens förslag om att gå över till ett omsättningsbaserat underlag för årsavgifterna, istället för som tidigare mobilkranbaserat. På stämman den 3 juni 2022 beslutades enligt styrelsens förslag om en ändring av avgiftsskalan för serviceavgifter för medlemmar, från mobilkranbaserat till omsättningsbaserad. Ändringen träder i kraft fr.o.m. verksamhetsåret 2023. För verksamhetsåret 2022 […]

Vi välkomnar den nya styrelsen

Vid Mobilkranföreningens årsstämma den 3 juni valdes den nya styrelsen för verksamhetsåret. Följande personer ingår i Mobilkranföreningens styrelse: Mikael Clefberg, Aros Mobilkranar AB, ordförande Anders Oxwall, Jinert AB, vice ordförande Christer Edin, Edins Kranar AB Lasse Eriksson, Norrtälje Mobilkranar AB Micael Gerling, Ånge Mobilkranar AB Lars Hagstrand, Havator AB Daniele Solito, Bin-Sell Sverige AB Avgående […]

Trafikverkets vägningskrav flyttas fram till 3 oktober

Efter möte med Mobilkranföreningen flyttar Trafikverket fram datumet för ikraftträdande av de nya kraven på kontrollvägning från den 1 mars 2022 till den 3 oktober 2022. Den 21 februari hade Mobilkranföreningen ett möte med Trafikverket om konsekvenserna av de nya vägningskraven för dispensfordon som meddelades den 7 februari. Efter mötet har synpunkter även framförts skriftligt […]

Trafikverket inför krav på vägning av dispensfordon

Trafikverket meddelade den 7 februari 2022 att de ändrar sina villkor för brokontroll i Trix, ärendehanteringssystemet för transportdispenser. Ändringen gäller från den 1 mars 2022. Mobilkranar behöver kontrollvägas Trafikverket inför ett nytt arbetssätt från den 1 mars 2022 som bland annat innebär att: Endast dispensfordon som är fysiskt kontrollvägda kan från den 1 mars använda […]

Mobilkranföreningens Nyhetsbrev 1/2022

Välkommen till ett nytt år med Mobilkranföreningen! Ta del av vårt senaste nyhetsbrev för att läsa om pågående förenings- och branscharbete. Är du medlem eller partner i Mobilkranföreningen har du fått brevet på mejl. Har du inte fått brevet på mejl? Kontrollera din skräppost eller hämta och läs nyhetsbrevet i vårt arkiv. I arkivet kan […]

Styrelsen pågående arbete

Mobilkranföreningens verksamhet har under flera år vuxit med fler och mer komplicerade frågor. Ledamöterna i styrelsen har ansvar för minst ett arbetsutskott – ekonomi och försäkring, företag och framtid, och kanske de mest krävande utbildning och trafik. Styrelsen fortsätter arbetet med att skapa de förutsättningar som säkerställer tillräckliga resurser för föreningens verksamhet, exempelvis: En ny […]

Utredningen om digitala dispenser är klar

Mobilkranföreningen har under hösten gjort viktiga framsteg i dispensfrågan. I RISE, Research Institutes of Sweden, utredning har vi varit en tung och pådrivande dialogpartner. Vårt arbete har uppmärksammats av riksdagen, tack vare samverkan med tongivande partiföreträdare som nu avser driva frågan mot ett agerande hos regeringen. Föreningen har fortsatt haft en aktiv dialog i dispensfrågan […]

Flera nya partners förstärker Mobilkranföreningen

Mobilkranföreningens partners är de företag som levererar mobilkranar, lyftande maskiner, lyftredskap, däck, oljor, besiktningstjänster, utbildningar m.m. till medlemsföretagen. Partnerskapet innebär att vara en del i föreningens nätverk, med deltagande på konferenser och föreningsmöten. Partners har även en viktig roll i branscharbetet där de bidrar med sakkompetens i aktuella frågor. Under 2020/2021 har flera leverantörsföretag ansökt […]