Inlägg av

Glad sommar från Mobilkranföreningen!

Vi på kansliet vill önska våra medlemmar och partners en riktigt skön sommar. Nu börjar kansliet försvinna iväg på efterlängtad semester och reflektion efter en händelserik och annorlunda vår. Under veckorna 29 – 31 juli går vi ner på lite lägre bemanning. Behöver du nå kansliet finns Sussie oftast på plats tfn 08-508 938 08. […]

Rapport från styrelsemöte 17/6

Onsdagen den 17 juni hade Mobilkranföreningens styrelse sitt sista möte innan sommar- och semestertider. Även om kansliet är på plats i Stockholm, har digitala styrelse möten blivit mer regel än undantag under pandemin.   Videomöten kräver en annan form och arbetssätt än fysiska möten. Styrelsen fick en duvning i projektverktyget Teams då vi från hösten […]

Mobilkranföreningens Nyhetsbrev 2/2020

VAD HÄNDER I MOBILKRANFÖRENINGEN? Efter en annorlunda vår är sommaren äntligen här. Under våren har vi i Mobilkranföreningen arbetat en del med att fånga upp övergripande branschproblem för lyftspecialister till följd av pandemin. Vi mobilkranägare och lyftspecialister har en samhällsbärande roll och måste så gott vi kan upprätthålla verksamheten. Självklart flyter även föreningsverksamheten på som […]

Dispenshanteringen och den politiska dialogen

Trafikutskottet har ur 130 motioner, valt ut vårt förslag om en förändrad dispenshantering för tung trafik. Motionen blev en av tre prioriterade s.k. tillkännagivanden till riksdagen. Motionen godkändes av kammaren och hamnar nu hos infrastrukturdepartementet, som ska bereda frågan till regeringen. Nu, när vi har lyckats att få upp frågan på regeringens bord på allvar, […]

Omställningsstöd för företag

Regeringen kommer att föreslå ett omställningsstöd till företag som har tappat kraftigt i omsättning under mars och april 2020 på grund av corona. För att kunna ansöka om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en omsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Omsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och […]

Rapport från årsstämman 2020

Mobilkranföreningens årsstämma hölls för första gången som en telefon- och videokonferens via Microsoft Teams den 24 april 2020. Bakom varsin skärm deltog 15 medlemmar.  På grund av de särskilda omständigheterna hölls stämman endast av expeditionskaraktär. Inga nya förslag hade inkommit och närmaste verksamhet i styrelse och utskott kommer fortsatt att ske genom Microsoft Teams. En ny […]