Kranarbete nära flygplatser

Swedavia har kontaktat Mobilkranföreningen med ett önskemål om att påminna medlemsföretagen om försiktighet vid kranarbeten i flygplatsers närhet.

Särskilt Bromma flygplats i Stockholm vill uppmärksamma oss på att det i området varit ett antal händelser där mobilkranar befunnit sig i inflygningsområdet utan tillstånd.

Generellt gäller att den som ansvarar för resande av höga objekt i en flygplats närhet, exempelvis en kran, ska kontakta flygplatshållaren (samråd med flygtrafikledningen).

Mobilkranföreningens hemsida finns sedan tidigare sammanfattande information om regelverk kring kranarbeten i flygplatsers närhet.

Med närhet till flygplats avses normalt platser som ligger innanför den yttre gräns som respektive flygplats så kallade hinderfria yta genererar.

Trafikverkets hemsida (bransch.trafikverket.se) finns kartor över flygplatsers hinderfrihetsytor.