Trafikverket inbjöds till kranvägning

Fredagen den 9 september genomförde medlemsföretaget Havator i Göteborg en vägning av en femaxlig 150-tons mobilkran med inbjudna representanter från Trafikverket och Mobilkranföreningens styrelse.

Syftet med detta vägningstillfälle var att gemensamt med sakkunnig från Trafikverket se hur vägning av en kran praktiskt kan gå till och särskilt utvärdera metoder för vägning av de enskilda axelvikterna.

Från den 3 oktober kräver Trafikverket att mobilkranar kontrollvägs för att fortsatt kunna använda kriteriet ”ekipaget är vägt” i brokontrollen i TRIX, ansökningssystemet för transportdispenser. En mobilkran som inte är kontrollvägd kan fortsatt få dispens även efter den 3 oktober men då med kriteriet ovägt fordon och på viktuppgifter i registreringsbeviset. Påverkan på eventuella dispensvillkor är beroende av den aktuella färdsträckans bärighet på broar och vägar.

Sedan Trafikverket meddelade de nya vägningskraven i början av året, har Mobilkranföreningen fört en dialog med ansvariga hos Trafikverket för hur vägningen av kranar ska gå till praktiskt. Det är sedan tidigare känt att det saknas bra metoder för vägning av enskilda axlar. Tillgången till vågar, både vägningsplattor och fordonsvågar med tillräcklig kapacitet för bredd och vikt, kan också vara en utmaning för branschens företag.

Mer information

Mer information från den genomförda vägningen och råd om genomförandet av vägningar, skickas på mejl till Mobilkranföreningen medlemskontakter.

Vid frågor kontakta gärna Mobilkranföreningens kansli på 08 400 268 90 eller maila till info@mobilkranforeningen.se.

Länkar

Vägning av dispenstransporter – Bransch (trafikverket.se)

Trafikverkets vägningskrav flyttas fram till 3 oktober – Mobilkranföreningen

Bilder från vägningstillfället

Deltagare: Lars Hagstrand, Havator; Thomas Holmstrand, Trafikverket; Thord Karlsson, Havator; Danne Solito, BinSell

Vägningen utfördes med en femaxlig mobilkran med 150-tons lyftkapacitet.

Fordonsvågen visade 61 750 kg.