Trafikverkets vägningskrav flyttas fram till 3 oktober

Efter möte med Mobilkranföreningen flyttar Trafikverket fram datumet för ikraftträdande av de nya kraven på kontrollvägning från den 1 mars 2022 till den 3 oktober 2022.

Den 21 februari hade Mobilkranföreningen ett möte med Trafikverket om konsekvenserna av de nya vägningskraven för dispensfordon som meddelades den 7 februari. Efter mötet har synpunkter även framförts skriftligt till Trafikverket.

Vid mötet uttrycktes att tidsperioden, från att de nya villkoren meddelades till att de skulle börja gälla den 1 mars, var för kort för att branschen skulle ha en rimlig möjlighet att hinna utföra vägningarna. Därefter har Trafikverket meddelat att de flyttar fram datumet till den 3 oktober.

Mobilkranföreningen efterfrågar tydligare instruktioner från Trafikverket för hur vägningen av kranar praktiskt ska gå till. Tidigare erfarenheter visar att det saknas vägningsmetoder som är anpassade för vägning av mobilkranar. Branschen önskar att tillsammans med Trafikverket genomföra några kontrollvägningar av representativa krantyper. Syftet är att säkerställa en godkänd process i alla dess delar.

Vidare framfördes att Mobilkranföreningen önskar att Trafikverket bistår med kommunikation till medlemsföretagens kunder, för ett gehör kring följden av de nya kraven, som innebär ökade kostnader och behov av ökad framförhållning.

Läs informationen från Trafikverket här.

Gemensamma lösningar söks nu med Trafikverket. Vi återkommer med mer information. Kontakta gärna kansliet eller någon i styrelsen om du har några frågor.