Arkiv för Allmänt Trafik

Ökad kunskap om dispenser i riksdagen

Det behövs ett förenklat system för transportdispenser. Det…

Dispenser i fokus när politiker besökte kranföretag

Vikten av ett förenklat regelverk för transportdispenser var…

Förenkla regelverket för samhällskritiska vägtransporter

För drygt ett år sedan gav regeringen, efter påtryckning från…

Undersökning visar: Trafikverket hanterar dispenser bättre än kommuner

Trafikverket får generellt högre betyg än kommuner vad gäller…

Fredrik Andersson uppmanar: Svara på enkäten!

– Handläggningstiden är den enskilt viktigaste frågan för…

Samtal om dispenser ger ny grogrund

Samtal om transportdispenser med kommuner i Boråsregionen och…

Effektivare dispenser utreds av Trafikverket

I våras startade nästa etapp för en smidigare och mer digitaliserad…

Samverkan i Trafikverkets dispensnätverk

Trafikverkets dispensnätverk är ett forum för samverkan mellan…

Trafikverket inbjöds till kranvägning

Fredagen den 9 september genomförde medlemsföretaget Havator…
Bilden visar en debatt i riksdagen

Interpellationsdebatt i riksdagen om dispenshanteringen

Dispenshantering för mobilkranar debatterades mellan Anders…