Havator startar egen skola för mobilkranslärlingar

Nu får fler chans att gå en helt anpassad kranförarskola med jobb direkt efter utbildningen. Detta tack vare Havator School som är igång med en första kull. Ett led i arbetet att få fram kranförare som efterfrågas nu när verksamheten expanderar. Under två veckor får lärlingarna varva teori och praktik på heltid. Därefter fortsätter de sin utbildning på depåerna runt om i landet.

Entreprenadnorden 2023-03-03

Läs mer