Trafikverket inför krav på vägning av dispensfordon

Trafikverket meddelade den 7 februari 2022 att de ändrar sina villkor för brokontroll i Trix, ärendehanteringssystemet för transportdispenser. Ändringen gäller från den 1 mars 2022.

Mobilkranar behöver kontrollvägas

Trafikverket inför ett nytt arbetssätt från den 1 mars 2022 som bland annat innebär att:

  • Endast dispensfordon som är fysiskt kontrollvägda kan från den 1 mars använda kriteriet ”ekipaget är vägt” i brokontrollen i Trix, vilket normalt innebär mildare brovillkor.
  • Mobilkranar anses inte längre uppfylla kriteriet ”vägt” fordon, med endast uppgifterna i fordonets registreringsbevis, utan behöver fysiskt kontrollvägas.
  • Kontrollvägningen av mobilkranar behöver göras en gång och gäller tills vidare.
  • Kontrollvägningen ska utföras enligt Trafikverket anvisningar.
  • Redan utfärdade transportdispenser gäller fortsatt under sin giltighetstid.

Mer information finns på Trafikverkets webbplats.

Invändningar från Mobilkranföreningen

Mobilkranföreningens styrelse har vid sitt möte den 11 februari diskuterat hur ändringarna påverkar mobilkranbranschen. En diskussion har inletts med ansvariga på Trafikverket och två invändningar har framförts:

  • Tiden från att de nya villkoren meddelades fram till att de börjar gälla, är för kort för att branschen ska ha en rimlig möjlighet att hinna utföra kontrollvägning av mobilkranarna.
  • Mobilkranbranschen efterfrågar ytterligare anvisningar för hur vägningen av mobilkranarna ska gå till. De fordonsvågar som finns, fasta eller mobila, ger inte tillförlitliga resultat vid vägning av mobilkranars axeltryck. Det behövs därför mer detaljerade instruktioner från Trafikverket hur godkänd vägning praktiskt ska utföras.

Ett möte är bokat nästa vecka med Trafikverket för en pragmatisk diskussion. Kontakta gärna kansliet eller styrelsen om du har några frågor.