Digitalt medlemsmöte för region väst

Medlemmar från västra Sverige höll sitt regionmöte torsdagen den 27 januari. Mötet var planerat att hållas i Borås men till följd av pandemin fick det planeras om till ett digitalt möte. Till mötet anslöt ca tio personer från medlemsföretag, partners och kansliet.

Regionmötet i väst inleddes med en genomgång av styrelsens pågående arbete, som fokuserar mycket på branschens framtid och konkurrenskraft, likväl som föreningens verksamhet och resurser kommande år. En genomgång gjordes av förslaget till ny omsättningsbaserad avgiftsmodell för 2022.

Mötet gästades av två representanter från föreningens samarbetspartners: CvZ Juridik som erbjuder medlemmarna juridisk rådgivning, och kursledaren för specialistbranschernas ledarskapsutbildning. Mötesdeltagarna fick en presentation av vad respektive medlemserbjudande innebär.

Därefter introducerades föreningens maskinkalkylator som tagits fram som ett verktyg till medlemmarna för intäkts- och kostnadskalkylering. Information om maskinkalkylatorn kommer att presenteras för alla på kommande medlemsmöten.

Vid mötet medverkade även representanter från leverantörspartnern Hüllert Maskin som säljer teleskoplastare från Merlo. Till föreningsmöten inbjuds vanligtvis fler leverantörspartners, men i den digitala formen fick en leverantör stå som representant för partnersamverkan. Övriga leverantörspartners kommer att bjudas in till kommande regionmöten.

Mötesdeltagarna instämde i att ett digitalt möte inte kan jämföras med ett fysisk, men att detta alternativ fungerar när fysiska möten inte är möjliga. Region väst ser fram emot att träffas igen fysiskt kommande år.