Ny avgiftskala för medlemmar från 2023

Stämman den 3 juni antog styrelsens förslag om att gå över till ett omsättningsbaserat underlag för årsavgifterna, istället för som tidigare mobilkranbaserat.

På stämman den 3 juni 2022 beslutades enligt styrelsens förslag om en ändring av avgiftsskalan för serviceavgifter för medlemmar, från mobilkranbaserat till omsättningsbaserad. Ändringen träder i kraft fr.o.m. verksamhetsåret 2023. För verksamhetsåret 2022 gäller oförändrade medlems- och serviceavgifter.

Omsättningsbaserad modell för serviceavgiften fr.o.m. 2023

Kranföretag (mobilkran, tornkran och kombination av lyftande maskiner) erlägger en fast avgift per omsättningsintervall till föreningens helägda servicebolag Mobilkranföreningens Service AB.

Avgiftsuttaget baseras på föregående verksamhetsårs omsättning och avser all kranrelaterad verksamhet inom koncernen.

Övriga företag (Ö) särskiljs från kranföretag då de har en icke kranrelaterad verksamhet som utgör mer än 80 %. Avgiften baseras som tidigare per kran.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften (ej avdragsgill) till den ideella föreningen Svenska Mobilkranföreningen är 1500 kr/år för alla medlemsföretag. Denna beslutades vara oförändrad för år 2022. Den föreslås även vara oförändrad för år 2023.

Har du frågor angående den nya avgiftsmodellen? Kontakta styrelsen eller kansliet genom info@mobilkranforeningen.