Inlägg av Linda Hintze

Ny besöksadress!

Svenska Mobilkranföreningen har flyttat till nya lokaler.  Från och med den 18e december hittar du oss på: Näringspunkten, 3 tr Fleminggatan 7 112 26 Notera att postadressen inte är ändrad: Svenska Mobilkranföreningen Box 22307 104 22 Stockholm

Live från medlemsbesök i Västergötland

Just nu är vi och träffar medlemmar i Västergötlands-trakten.  Under gårdagen har kanslichef Leena Haabma tillsammans med ordförande Anette Pettersson bland annat hälsat på Nordisk Kran i Västerås och Truck och krantjänst i Skövde. Efter 46 mil på vägen avslutades dagen med ett trevligt möte på Scandic Väst i Örebro med flera lokala kranmedlemmar och […]

4 tips för att bli en aktiv medlem i Mobilkranföreningen

I mitten av november skickade vi ut en enkät för att utvärdera Mobilkranföreningens kommunikation med medlemmar och partners. Ett stort tack till alla er som tog er tid att besvara enkäten. Något som särskilt uppmärksammades av enkäten var att en tredjedel svarade att de inte visste eller var osäkra på hur man engagerar sig i […]

Mobilkranföreningen driver fram dispensfrågan

Trafikverket har startat ett nationellt dispensnätverk tillsammans med Mobilkranföreningen, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Byggindustrier och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Ett resultat av arbetet med att påverka politiker och myndigheter till att effektivisera dispenshanteringen. Vi har även bjudit in oss, bygg-och åkerinäringen till riksdagens trafikutskott för en bredare förankring bland beslutsfattarna. Dialogen kommer handla om de […]

Nu kör vi igång Ledarskapsutbildningen!

I måndags (18/11) kickade vi igång vår nya ledarskapsutbildning i samarbete med Moderna kompentenser och närliggande branschföreningar. Ledarskapsutbildningen är ett initiativ som har startats för att stärka företagande och personlig utveckling i branschen samt påbörja ett nätverkande mellan medlemmar och närliggande branschföreningar. Det var utbildningens första del av fyra och temat löd ledarrollen. Alla fick […]

AHK 18 – nu även i granskad engelsk översättning

AHK 18 finns nu i granskad engelsk översättning. Genom att tillgängliggöra AHK 18 på engelska underlättar branschen för utländska kunder och företag att ta del av spelreglerna på den svenska marknaden för lyft- och krantjänster. Mobilkranföreningen har även tagit fram exakta utdrag ur AHK 18 för både mobila kranar och stationära kranar. Även utdragen finns […]