Vi välkomnar den nya styrelsen

Vid Mobilkranföreningens årsstämma den 3 juni valdes den nya styrelsen för verksamhetsåret.

Följande personer ingår i Mobilkranföreningens styrelse:

Mikael Clefberg, Aros Mobilkranar AB, ordförande
Anders Oxwall, Jinert AB, vice ordförande
Christer Edin, Edins Kranar AB
Lasse Eriksson, Norrtälje Mobilkranar AB
Micael Gerling, Ånge Mobilkranar AB
Lars Hagstrand, Havator AB
Daniele Solito, Bin-Sell Sverige AB

Avgående ur styrelsen var tidigare ordförande Anette Pettersson och ledamot Claes Jakobsson. Ny ledamot i styrelsen är Lasse Eriksson från Norrtälje. Tidigare styrelsemedlemmar Mikael Clefberg valdes till ordförande och Anders Oxwall till vice ordförande.

Verksamhetsårets första styrelsemöte hölls digitalt den 30 juni. Nästa styrelsemöte äger rum som ett fysiskt möte den 1 september.

Välkommen att kontakta någon i styrelsen eller kansliet (info@mobilkranforeningen.se) om du har frågor eller förslag, eller kanske intresse att medverka i branscharbetet.