Bilden visar en debatt i riksdagen

Interpellationsdebatt i riksdagen om dispenshanteringen

Dispenshantering för mobilkranar debatterades mellan Anders Åkesson (C) och infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) i riksdagens kammare den 22 juni.

Inför interpellationsdebatten hade Anders Åkesson ställt följande frågor till infrastrukturministern Tomas Eneroth:

  1. Hur ser ministern på Rise-rapportens innehåll och förslag till lösningar, och när avser ministern att omsätta Rise-rapportens förslag i konkreta regelverk?
  2. Vilka processer har statsrådet initierat i syfte att påskynda analysen av Rise-rapporten och för att den ska kunna omsättas i handling?

Tomas Eneroth säger i sitt inledningsanförande att dispenshanteringen för tunga transporter är viktig, att behovet av transporter av mobilkranar är stort och att dispenshanteringen måste gå snabbt och enkelt. Han ser också Rise-rapporten som ett viktigt underlag för regeringen i att gå vidare med frågan, som nu också analyseras inom regeringskansliet.

Anders Åkesson uppmärksammar att mobilkranar har en helt avgörande betydelse för samhällsbygget, och att det finns en utmaning med dispenshanteringen. Han beskriver dispensförfarandet som rätt komplicerat, att dispenserna kan riskera att dröja och att det kan leda till konsekvenser som produktionsbortfall.

Eneroth svarar att han uppmärksammat Rise-rapportens slutsats att det skiljer mellan Trafikverket och kommunernas hantering av dispensansökningar, och även att det finns skillnader mellan små och stora kommuner. Det är ett av skälen till att han nu försäkrar sig om att Trafikverket och SKR för en dialog.

Åkesson instämmer i att det som Trafikverket/Rise har kommit fram till förmodligen är en klok lösning. Dessutom att han utgår från att statsrådet går från ett analytiskt läge till ett verkställande läge och att han ser fram emot att få höra när, ungefär.

Eneroth anför att det redan pågår en verkställighet och att både Trafikverket och Transportstyrelsen har processer på gång. Han ser nyckeln i att korta ned ledtiderna, att snabbare få dispensansökningar godkända och att hitta ett rätt och väl fungerande system mellan Trafikverket, kommunen och företaget som ska genomföra transporten.

Se hela debatten i riksdagens Webb-tv