Inlägg av Linda Hintze

Mobilkranföreningens Nyhetsbrev 2/2020

VAD HÄNDER I MOBILKRANFÖRENINGEN? Efter en annorlunda vår är sommaren äntligen här. Under våren har vi i Mobilkranföreningen arbetat en del med att fånga upp övergripande branschproblem för lyftspecialister till följd av pandemin. Vi mobilkranägare och lyftspecialister har en samhällsbärande roll och måste så gott vi kan upprätthålla verksamheten. Självklart flyter även föreningsverksamheten på som […]

Dispenshanteringen och den politiska dialogen

Trafikutskottet har ur 130 motioner, valt ut vårt förslag om en förändrad dispenshantering för tung trafik. Motionen blev en av tre prioriterade s.k. tillkännagivanden till riksdagen. Motionen godkändes av kammaren och hamnar nu hos infrastrukturdepartementet, som ska bereda frågan till regeringen. Nu, när vi har lyckats att få upp frågan på regeringens bord på allvar, […]

Omställningsstöd för företag

Regeringen kommer att föreslå ett omställningsstöd till företag som har tappat kraftigt i omsättning under mars och april 2020 på grund av corona. För att kunna ansöka om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en omsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Omsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och […]

Rapport från årsstämman 2020

Mobilkranföreningens årsstämma hölls för första gången som en telefon- och videokonferens via Microsoft Teams den 24 april 2020. Bakom varsin skärm deltog 15 medlemmar.  På grund av de särskilda omständigheterna hölls stämman endast av expeditionskaraktär. Inga nya förslag hade inkommit och närmaste verksamhet i styrelse och utskott kommer fortsatt att ske genom Microsoft Teams. En ny […]

Hur påverkas du av Coronaviruset?

Vi arbetar just nu med att ta reda på mer information om hur medlems- och partnerföretagen i Mobilkranföreningen påverkas av Coronaviruset, covid-19 så att vi kan hjälpa och stötta så gott vi kan. Vi har tagit fram en enkät med syfte att fånga upp övergripande branschproblem. Enkäten har skickats till samtliga kontaktpersoner i medlemsföretagen per […]

Coronaviruset: tips och råd till dig som företagare

Mobilkranföreningen vill hjälpa våra medlemmar och partners så gott vi kan. Som stöd i följderna av coronavirusets spridning har vi samlat tips och råd till dig som företagare på vår hemsida. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på kansliet med problem eller möjligheter från din vardag. LÄS MER