Inlägg av Linda Hintze

Råd och risker i ett hyresförfarande

Till följd av branschens efterfrågan har kansliet utarbetat ett dokument om råd och risker för hyresbestämmelser i ett hyresförfarande. Dokumentet pekar bland annat på punkter i AHK 18 som inte regleras i Allmänna Bestämmelser (AB), samt risker med entreprenadbestämmelser som kan vara olämpliga att användas i ett hyresförfarande. Föreningen upprättar löpande råd och riktlinjer om […]

Nytt i företagande- och framtidsutskottet

Mikael Clefberg från Aros Mobilkranar leder tillsammans med Lars Hagstrand från Havator, ett av föreningens mest spännande utskott, företagande och framtid. Utskottet har verkat i bakgrunden under en tid, bland annat genom engagemang i de regionala medlemsmötena och genom den nya och uppskattade ledarskapsutbildningen som lanserades hösten 2019. Ser du en framtid i branschen, med både bekymmer och tillförsikt? Här har […]

Rapport från styrelsemöte 3/12

Torsdagen den 3 december hade Mobilkranföreningens styrelse sitt sista möte för året 2020.  Tillsammans med styrelsen och kansliet, närvarade även valberedningen på mötet. Mötesformen anpassades till FHMs rekommendationen och många deltagare anslöt via webblänk, istället för att vara på plats i kansliet. Förutom att dricka glögg och sjunga in julen,  diskuterade styrelsen i vanlig ordning […]

Anmäl dig till vårens ledarskapsutbildning!

Vill du utvecklas som arbets- eller företagsledare? Nu har vi öppnat intresseanmälan för vårens ledarskapsutbildning. Ledarskapsutbildningen är skräddarsydd för arbets- och företagsledare inom byggindustrins specialistföretag som vill stärka ledarskap, företagande och personlig utveckling. Utbildningen öppnar även för ett värdefullt nätverkande mellan medlemmar och närliggande branschföreningar. Nu kan du säkra din plats till vårens kurstillfälle genom […]

Rapport från styrelsemöte 4/11

Styrelsens november möte på Teams var kort och effektivt. Utöver de tunga frågorna om trafik och utbildning diskuterades det nya och kanske allra viktigaste utskottet, Företag och framtid, som tar upp frågor om branschens överlevnad. Här kommer några punkter från styrelsemötet: De regionala medlemsmötena, senast i Dalarna/Borlänge och Örebro, är viktiga och uppskattade. Gruppförsäkringen med […]

Mobilkranföreningens Nyhetsbrev 3/2020

Hösten har anlänt och Mobilkranföreningens branscharbete är i full gång.  Under de senaste månaderna har det hänt en del, som exempel har utbildningsutskottet arbetat med feedback från kursmaterialet för distansutbildningen av tornkranförare, vi har varit på medlemsbesök i Dalarna och Gävleborg, styrelsen har börjat med nya arbetssätt och vi har fått in nya motioner för […]

Mobilkranföreningen på besök i Dalarna och Gävleborg

Äntligen har vi kunnat fortsätta med våra regionala medlemsbesök. Den 7-8 oktober var ordförande Anette, kanslichef Leena med Erik Bogg (från valberedningen) och Anders Matsjons (från styrelsen) på besök i södra Dalarnas och Gävleborgs län. Vi hälsade på hos medlemmar och på arbetsplatser. Hos Tenstar i Falun pratade vi utbildning och deras planer på en […]

Infraministern i riksdagsdebatt om trafikdispenser

Föreningen har under snart två år arbetat med politisk påverkan om mobilkranars framkomlighet. Vi öppnade med personliga möten i riksdagen, som resulterade i flera motioner hösten 2019. I våras träffade vi trafikutskottet, vilket resulterade i riksdagen tog ett beslut om en översyn av dispenshanteringen. Nu ligger ärendet hos Infrastrukturdepartementet, som ska ta fram ett förslag, […]

Stort engagemang i utbildningsutskottet

Mobilkranföreningens utbildningsutskott är referensgrupp för utbildning av kranförare och andra utbildningsrelaterade frågor. I utskottet ingår både personer som är lärare i utbildningsföretag och de som är lärlingsansvariga i kranföretag.  Vid senaste utskottsmötet i juni beslutades att inom utskottet skapa två arbetsgrupper för mobil- respektive tornkran, för att kunna arbeta mer effektivt i mindre grupper. Under sommaren och hösten […]