Rapport från styrelsemöte 17/9

Den 17 september hölls styrelsemöte i Mobilkranföreningen. Mötesformen anpassades efter deltagarnas möjligheter att närvara fysiskt, därför anslöt några via webblänk och några var på plats på kansliet i Stockholm.

Styrelsen diskuterade möjligheten för medlemsmöten under hösten och vintern med tanke på pandemin. Beslut togs att inte ordna någon större Krandag utan istället satsa på mindre regionmöten. Årsstämman för nästa år bokades preliminärt till 7 maj 2021.

Vid styrelsemötet diskuterades även det nya arbetssättet där respektive styrelseledamot är ansvarig i en eller flera utskott. Det kan också utses tillfälliga arbetsgrupper inom styrelsen när det uppkommer nya frågeställningar som behöver lösas.

Företag och framtid är ett nytt utskott som ska fokusera på branschutveckling i förhållande till byråkrati, ekonomi och samhälle. Styrelsen ser detta som en av de mest prioriterade branschfrågorna just nu, och till utskottet välkomnas fler deltagare.

Trafik och transportdispenser är också prioriterat och där sker löpande arbete genom politikerpåverkan både i riksdagen och i kommuner.

Kommande styrelsemöten är planerade till 4 november och 3 december.

Välkommen att kontakta någon i styrelsen eller kansliet om du har frågor eller förslag, eller kanske intresse att medverka i branscharbetet.